Abstract for alzheimer's research paper

Vitamin E je sastojak prehrane koji ima snažna antioksidacijska svojstva. Dokazano je da vitamin E reagira s nekim toksičnim kemikalijama koje mogu doprinijeti oštećenjima koja se viđaju u Alzheimerovoj bolesti. Razni laboratoriji, istraživanja na životinjama i epidemiološka istraživanja su ukazala na moguću djelotvornu ulogu vitamina E u prevenciji i liječenju Alzheimerove bolesti. Međutim, do danas postoje vrlo ograničeni dokazi koji podržavaju rutinsku upotrebu vitamina E kod ljudi. Nadalje, u nekoliko posljednjih godina objavljeni su dokazi koji povezuju vitamin E s potencijalnim ozbiljnim nuspojavama čak i povećanom smrtnošću. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature proučena su 3 istraživanja koja ne pokazuju nikakvu ili pokazuju ograničenu korist upotrebe vitamina E kod blagog kognitivnog oštećenja ili Alzheimerove bolesti. Stoga se vitamin E ne bi trebao koristiti kod liječenja blagog kognitivnog oštećenja ili Alzheimerove bolesti. Potrebna su dodatna istraživanja na tu temu, ali trebala bi obuhvatiti različite oblike vitamina E.

Abstract for alzheimer's research paper

abstract for alzheimer's research paper

Media:

abstract for alzheimer's research paperabstract for alzheimer's research paperabstract for alzheimer's research paperabstract for alzheimer's research paper